EMPLEADO EN ACTIVO

Simón Pastor Pertusa
Inspector

DNI: 48459800L

logo_labcer

Organismo de control autorizado
Inspección | Certificación | Edificación | Verificación
B53449138

Grupo Itevebasa